AA Malmgården
Malmgårdsgruppens olika typer av möten
AA Malmgårdens logga

Malmgårdsgruppen angelägenheter sköts tillsammans av medlemmarna på olika typer av möten. Här följer lite information om hur detta är ordnat.

Ordinarie möten

På Malmgården är det vanligaste mötesformen möten där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och tankar. Se vår möteslista för mer information.

AA-möten är antingen öppna eller slutna. Både öppna och slutna möten tar emot förstagångsbesökare. Slutna möten är till för alla män och kvinnor som anser sig ha ett eget alkoholproblem. Till Öppna AA-möten är alla som är intresserade av AA välkomna.

Att introducera sig själv med namn, följt av "och jag är en alkoholist" är en praxis som funnits med i AA sedan länge, men seden att resten av gruppen i kör svarar med "Hej X" är relativt nytt och har sitt ursprung i behandlingsprogram på 80-talet. Vid det laget hade Malmgårdsgruppens mötesrutiner redan sedan länge hunnit etableras. Detsamma gäller seden att avsluta varje möte stående i ring och hålla varandras händer. På Malmgården brukar vi avsluta mötena sittande.

Praktiska möten

Malmgårdsgruppen har praktiska möten den första helgfria torsdagen i varje månad kl 19.30. Där behandlas löpande frågor om gruppens verksamhet. Alla medlemmar, som är intresserade av verksamheten i gruppen är välkomna att delta i dessa möten.

Information om när nästa praktiska möte sker finns under Nyheter.

Gruppsamvetsmöten

På gruppsamvetsmötena företas gruppens självrannsakan i fråga om hur den lever upp till Traditionerna. Där kan också tas upp frågor som hänskjutits dit från de praktiska mötena. De hålls vid behov, dock minst en gång i kvartalet. När gruppsamvetsmöten ska hållas och vilka huvudfrågor som ska behandlas på dem bestäms på praktiska möten. Alla medlemmar, som är intresserade av verksamheten i gruppen, är välkomna att delta även i dessa möten.

Information om när nästa gruppsamvetsmöte sker finns under Nyheter.

Gemensamt för praktiska- och gruppsamvetsmöten

Såväl praktiska möten som gruppsamvetsmöten är AA-möten dit alla medlemmar är mycket välkomna. De kan vara ett sätt för dem, som är relativt nya att lära känna gruppens inre arbete.

Beslut på mötena fattas i enlighet med AA:s tolv koncept, särskilt koncept 3-5. Det innebär bl a:

  • Alla har samma rätt att göra sin röst hörd
  • Alla lyssnar noga på minoriteter. Många gånger har det visat sig att de haft rätt eller åtminstone kunnat påverka gruppsamvetet till ett klokare beslut
  • Enighet går före snabba beslut


Är du intresserad av att göra service? Prata då med mötesledaren på ditt nästa möte, eller kom till ett praktiskt möte.

Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra på Malmgårdsgruppens hemsida? Har du någon annan fråga som rör vår verksamhet? Kontakta webbansvarig på info@aamalmgarden.se. Vi brukar svara inom ett dygn.