AA Malmgården
Malmgårdsgruppens övriga aktiviteter
AA Malmgårdens logga

Tolftestegsarbete på Liljeholmsbergets beroendemottagning

Förutom vårt individuella toftestegsarbete har Malmgårdsgruppen som sådan ett tolftestegsarbete riktat mot Liljeholmsbergets beroendemottagning. För närvarande har de några kontaktpersoner dit läkare och sköterskor kan hänvisa de patienter de har, som är intresserade av AA:s verksamhet. Diskussioner pågår om hur detta ska kunna utvecklas vidare.

Tolftestegsarbete på akutverksamheten på Capio Marias beroendemottagning

Krets 5, som Malmgårdsgruppen ingår i, har tagit på sig ett gemensamt ansvar för att bedriva tolftestegsarbete inom akutverksamheten på Capio Marias beroendemottagning. Det tillgår så att vi varje helgfri torsdag kl 13.00 - ca 14.00 besöker verksamheten med minst två personer. Vid besöken samtalar vi med dem som så önskar. De ska kunna berätta mer om AA-gemenskapen och dess syn på sjukdomen alkoholism. Någon av dem bör också berätta sin historia.

För att det här ska fungera på ett bra sätt fordras det att ganska många personer från olika grupper - däribland Malmgårdsgruppen - ställer upp och medverka då och då.

Övriga aktiviteter

Är det något annat du vill studera eller behandla tillsammans med andra AA-are. Ta då upp frågan på ett praktiskt möte så får du hjälp att komma igång om det finns tillräckligt många andra som vill göra det tillsammans med dig.

Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra på Malmgårdsgruppens hemsida? Har du någon annan fråga som rör vår verksamhet? Kontakta webbansvarig på info@aamalmgarden.se. Vi brukar svara inom ett dygn.