AA Malmgården
Malmgårdens dokumentsamling
AA Malmgårdens logga

Nedan kan du finna flera av de dokument som används i Malmgårdens verksamhet. Här är tanken att stadgar, beslut, manualer med mera skall gå att hitta på ett samlat ställe. Här finns också länkar till AA's 3 viktigaste grupper av principer. AA's 12 steg, 12 traditioner och 12 koncept.

Är det något av Malmgårdens dokument du tycker saknas, Kontakta oss.


Stöddokument till Malmgårdens mötesverksamhet

Här finns manualer och dokument som kan användas som stöd för att göra service och bemöta personer som är nya i AA.

Stöd för mötesledare om hur nya AA medlemmar bör bemötas.
Välkomstbrev till nykomling.


Föreningen AA Malmgårdens tjänare

Föreningen AA Malmgårdens tjänare är en ideell förening som skapades av administrativa skäl, bland annat för att kunna låta Malmgårdsgruppen ha ett eget bankkonto.

Stadgar för Föreningen AA Malmgårdens Tjänare.


AA dokument

Malmgårdsgruppen är en traditionsenlig AA-grupp. Här kan du läsa de regler och principer som fungerar som grund förall verksamhet i AA.

De 12 stegen. (extern länk )
De 12 traditionerna. (extern länk)
De 12 koncepten. (extern länk)

© Anonyma Alkoholister i Sverige

Fler dokument om AA finns på AA's officiella hemsida.

Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra på Malmgårdsgruppens hemsida? Har du någon annan fråga som rör hemsidan? Kontakta webbansvarig på info@aamalmgarden.se